Cyklus srážek

01.07.2017 22:45

Viktor Schauberger se narodil  v  roce 1885 v Holzschlagu, a po studiu na lesnické škole byl v roce 1911 přijat do služby na knížecí Schaumbursko-lippské lesní správě ve Steyrlingu.

K & K - kapieren und kopieren - pochopit a napodobit.

 • bez zdravého lesa (plíce země) neexistuje zdravá voda - krev země(Viktor Schaberger)

Voda se vypařuje z moří a velkých vodních ploch vznikají mraky, většina vody z mraků spadne zpět do moře a menší část na pevninu. Mraky mohou nést dešťovou vodu až do vzdálenosti 600km. V tomto koloběhu hrají rozhodující roli rozdílné teploty.

 • velký vodní cyklus (úplný koloběh vody) vnikne do půdy, ochladí se, mineralizuje se, regeneruje a vrací se zpět
 • malý vodní cyklus (polovičný koloběh vody)

Velký vodní cyklus - úplný koloběh vody

na souvislými lesními plochami (smíšený les s podrostem druhově rozmanitým) je půda chladnější než voda a snáze tak pronik do půdy, doplní spodní vodu (hladiny spodní vody roste) regeneruje se zvýší svoji hustotu při teplotě cca 4 stupně a vrátí se zpět na zemský povrch. Potom se znovu odpaří, vytvoří mraky a opět vyprší
 • ve sníšeném lese je půda s vrstvou humusu, která je dobrý zásobníkem vody- zadrží až 90% dopadených srážek, snižuje tak výrazně riziko eroze a záplav. Zdravý smíšený les dokáže pojmout až 6 x více vody než otevřená krajina.
 • pro vodní tok je také důležitý chladící účinek stínu stromů, pokud do toho člověk nezasahuje vyrostou stromy podél břehů sami od sebe
úplný koloběh vody
tento úplný koloběh vody je stále více narušený např. odlesňováním, lesními monokultůrami a půdní erozí. Bez stínu stromů je půda teplejší jako dopadající srážková voda, která tak vůbec nevnikne do půdy a klouže rychle po povrchu do potoků a řek a může tak způsobit povodně!! V tomto případě však hladina sposní vody klesá!!!
Malý cyklus vody
 
V létě se povrchová voda často velmi rychle vypaří na místě, vytvoří další oblaka a to způsobí další deště. Jedna povodeň vytvoří další.. Na teplém asfaktu rozpálených komunikací můžeme sledovat, jak se kapky vody od ní odráží - je tak zapečetěná přírodní plocha...
V současnosti, až na vyjímky, vídíme v přírodě pouze poloviční vodní cyklus, voda nemá možnost vniknout do půdy, zůstat v ní a regenerovat se.
 

Kyselé deště:

zdrojem znečištění těchto dešťů jsou uhelné elektrárny a průmyslové podniky,které produkují oxid siřičitý a dále výfukové zprodiny z automobilů a kondenzační pásy z motorů dálkových letadel (mají přímý vliv na chaotičnost počasí). Po revoluci bylo investováno mnoho prostředků do odsíření elektráren a zavedli se v automobilech katalizátory. Tak se výrazně snížil výskyt kyselých dešťů.
 

Co má vliv chaotičnost počasí, narůstající postupně od 60 tých roků?

 • globální oteplování
 • kondenzační pásy z letadel (vodní páry, krystalky ledu) - tzv. trojské mraky (chemtrails?, geoinženýring) - kondenzační pás přetrvává celé hodiny na obloze (obsahuje hliník, stroncium a bárium), tyto projevy jsou sledované od roku 1990 - zdroj
 • nárůst zastavě plochy na území ČR po roce 1990 se zvýšil o 20%
 • meliorace, regulace potoků likvidace, mokřad, atd.
 • úbytek zeleně a stromů
 • eroze půdy
 • u většiny domu se nezadržuje dešťová voda a odvádí se přímo do kanalizace
 • snižování hladiny podzemní vody
 • zhutněná pole od strojů a mechanizace bez živočichů a žížal (žížaly zvýší nasákavost půdy až o 40%)
 • posun v počasí, krátké jaro a podzim, mírná zima bez sněhu, teplé léto s teplotami přesahujícími 30 stupnů
Při spalování paliva v motorových letadlech vzniká zejména oxid uhličitý, vodní pára, oxidy dusíku, saze a následně krystalky ledu (když je vzduch dostatečně studený cca - 40 stupNů celsia). Bežné kondenzační pásy by se měly rozplynout do několika minut...
 
Největší sucho  v Československu v 1947 roce a násled byla tzv. Únorová revoluce 1948 - převrat
 
Lyndon B.Johnson, prezident USA 1963-69: Ovládat vesmír znamená ovládat svět. Z vesmíru máme nadvládu nad počasím, dokážeme vyvolat sucha a záplavy, změnit příliv a odliv, zvýšit hladinu moře. Přesměrovat Golfský proud a schladit atmosféru.
 

Příčiny vymírání lesů - lesní hospodářství

 • monokultůry (vyčerpání, překyselení půdy, ztráta minerálů a jiných živin, vysíchání, napadání škůdci) - monokultůrní zalesňování
 • velké mícené plochy lesa
 • kyselé deště
 • snižování hladin podzemní vody
 • regulace potoků a řek
Když se udělá v lese průsek, najednou jsou stromy, které stály uprostřed, na kraji. Najednou jsou tyto stromy vystaveny plnému slunečnímu záření (jejich kůra dostane tzv, spálu) a vázně se tak poškodí. A co navíc, půda v tomto průseku je nyní vysušená a petrá vegetace strádá !!!
 
Zdroj: Viktor Schauberger
 

Koloběh - funguje podle společných principů

 • koloběh přírody
 • koloběh života
 • koloběh na zemi
 • koloběh ročních období
 • koloběh času
 • koloběh vody
 • koloběh krve
 • koloběh peněz
 • koloběh válek
 • koloběh úspěchu a neúspěchu

Diskusní téma: Cyklus srážek

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek